Стъпка 1. Избор на учреждение
При избора на учреждение предварително се убедете, че то обслужва региона на Вашето местоживеене.
Руски визов център в София
Руски визов център в Варна
Генерално Консулство на Руската Федерация във Варна